banner header

Thiết bị nuôi tôm

  • ỐNG THÔ

  • Giá : Liên hệ 0903842908
  • ỐNG AERO_TUBE (Loại 2 sọc)
    Xuất xứ: Shanghai
    Giao hàng: Toàn quốc

Ưu điểm:
– Giảm chi phí năng lượng lên đến 75%
– Không có bộ phận chuyển động, khấu hao thấp
– Duy trì mức độ oxy hòa tan cao hơn
– Cho phép mật độ nuôi cao hơn
– Cho phép tỷ lệ nuôi cao nhiều hơn
– Cho phép cho ăn thường xuyên hơn
– Tăng trưởng nhanh hơn và giảm FCR

– Chi phí đầu tư ban đầu thấp

Sản phẩm cùng loại
ỐNG XỐP
0903842908
ỐNG NANO - TUBE(R)
DÂY  OXY
0903842908
ỐNG OXY
0903842908
CHAT TRỰC TUYẾN VỚI CHÚNG TÔI