banner header

Thiết bị nuôi tôm

 • ỐNG NANO - TUBE(R) _ ỐNG XỐP OXY LOẠI TỐT

 • Giá : Liên hệ 0903842908
 •  

  • Giảm tảo lam

  • Tăng nồng độ oxy hòa tan.

  • Cải thiện chất lượng nước nuôi thủy sản.

  • Cải thiện sức khỏe tôm, cá.

  • Tôm , cá lớn nhanh và giảm FCR

  • Giảm khí độc, cân bằng môi trường nước

  • Giảm chi phí điện hơn 75%

  • Kích thước bọt khí 1-3mm

Ưu điểm:
– Giảm chi phí năng lượng lên đến 75%
– Không có bộ phận chuyển động, khấu hao thấp
– Duy trì mức độ oxy hòa tan cao hơn
– Cho phép mật độ nuôi cao hơn
– Cho phép tỷ lệ nuôi cao nhiều hơn
– Cho phép cho ăn thường xuyên hơn
– Tăng trưởng nhanh hơn và giảm FCR

– Chi phí đầu tư ban đầu thấp
Các loại ống Aero-Tube thông dụng:

ỐNG AEROTUBE (thường)

Mã hàng

Đường kính ngoài

(mm)

Đường kính trong

(mm)

Độ dày

(mm)

25/16

28/20

25

28

16

20

4

4

25/14

23/14

20/14

25

23

20

14

14

14

6

4

4

ỐNG NANOTUBE  (Loại tốt, khí mịn)

25/14

20/14

25

20

14

14

6

4

ỐNG NANOTUBE (Loại tốt, khí thô)

25/14

25

14

6

             


 

Sản phẩm cùng loại
ỐNG THÔ
0903842908
ỐNG XỐP
0903842908
ỐNG NANO - TUBE(R)
DÂY OXY
0903842908
ỐNG OXY
0903842908
CHAT TRỰC TUYẾN VỚI CHÚNG TÔI