banner header

Bảo mật thông tin

1/ Mục đích và phạm vi thu thập thôn tin

Thông tin cơ bản của khách hàng được thu thập chỉ dùng liên lạc gửi sản phẩm, hướng dẫn sử dụng và chăm sóc khách hàng.

2/ Phạm vi sử dụng thông tin

Chỉ dùng cho nội bộ Cty TNHH TM DV XNK Trương Gia Hưng gửi sàn phẩm, hướng dẫn sử dụng và chăm sóc khách hàng.

3/ Thời gian lưu trữ thông tin

1 năm kể từ khi khách hàng không liên lạc.

4/ Địa chỉ của đơn vị thu thâp và quản lý thông tin cá nhân

Website: www.truonggiahung.com

5/ Phương tiện và công cụ

Mọi yêu cầu khách hàng chỉnh sửa: honghanh200788@gmail.com

6/ Cam kết bảo mật thôn tin cá nhân khách hàng

Mọi thông tin khách hàng sẽ không được tiết lộ cho bên ngoài và chỉ sử dụng để Cty TMHH TM DV Trương Gia Hưng chăm sóc khách hàng.

Www.truonggiahung.com

SĐT: 0903842908

Các tin khác
CHAT TRỰC TUYẾN VỚI CHÚNG TÔI